Kinderopvang

Kinderopvang met persoonlijke aandacht

Keuze van een kinderopvang

De keuze voor een vorm van kinderopvang is geen simpele. Het gaat wel op jouw kindje. Al ruim voor de bevalling word je voor ingewikkelde keuzes gezet: Blijf je werken na de bevalling? Zo ja, hoeveel dagen? Wat doet je partner? Gaan de opa’s en oma’s oppassen? Zo ja, hoeveel dagen? Kinderopvang? Welke vorm?

Welke vormen zijn er?

Simpel gezegd zijn er twee keuze: het kinderdagverblijf in Breda of de opvang bij iemand thuis: De oppasmoeder of het oppasgezin. Voor allebei valt wat te zeggen.

HET KINDERDAGVERBLIJF:
Het kinderdagverblijf werkt met pedagogische medewerkers: Deze mensen zijn speciaal opgeleid voor dit werk. Zij kennen de ontwikkelingsfases van een kind en zijn in staat daar op een adequate manier op in te spelen. Maar op een kinderdagverblijf zijn meerdere kinderen in een groep. Die kinderen hebben allemaal een eigen karakter. Een medewerker heeft geen tijd om alle kinderen de hele dag persoonlijke aandacht te geven. Verder speelt de visie van het kinderdagverblijf ook een rol: Wordt er gekozen voor horizontale of verticale groepen? Met andere woorden: zitten er in een groep kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar of zitten kinderen van 0 tot 4 door elkaar in een groep? Wat is het beleid voor wat betreft het eigen ritme van jouw kind: wordt er rekening gehouden met de slaaptijden van jouw kind of ‘moet’je kind slapen tussen bepaalde uren? Wat wordt er gedaan met de specifieke karaktertrekjes van jouw kind? Hoe gaan de medewerkers om met voorkeuren voor eten of met jouw zindelijkheidstraining? Wordt er veel buiten gespeeld en gaan de medewerkers er met de kinderen op uit? Allemaal vragen over de wijze van persoonlijke aandacht voor jouw kind. Bereid je goed voor en bezoek het verblijf van jouw keus eens op een onverwacht moment. Lees je in en kijk of je het eens bent met het beleid en of jouw kind daarbij past.

HET OPPASGEZIN:
Als je op wat onregelmatige tijden opvang nodig hebt of als jouw kind gesteld is op een rustige omgeving, kun je kiezen voor een oppasmoeder/ oppasgezin. Hier zijn minder kinderen en de omgeving is huiselijker dan op het kinderdagverblijf. Een oppasgezin moet zeker aan bepaalde eisen voldoen qua veiligheid, maar verder draait je kind mee in het gewone gezinsleven. Veel kinderen vinden dit heerlijk, andere kinderen vinden de drukte van meerdere kinderen op een dagverblijf fijn. Voordeel is dat je je kind, ook als het niet helemaal topfit is, toch naar de oppasmoeder kan brengen in tegenstelling tot het beleid van de meeste kinderdagverblijven.

WAT EEN MOEILIJKE KEUZE:
Voor beide opties zijn voor-en nadelen te noemen. Kijk vooral naar je eigen gevoel bij een bezoek bij het verblijf van jouw keuze. Als je kind eenmaal geboren is en naar de opvang gaat die jouw voorkeur heeft en daar uiteindelijk toch niet op zijn of haar plekje zit, kun je altijd nog de keuze maken om een andere plek te zoeken. Dit zal niet altijd makkelijk zijn, maar het welzijn van je kind staat voorop.

Tags